PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS

1. Prekių pristatymas

1.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja pagaminti prekes per 1-3 darbo dienas ir pristatyti jas Pirkėjui per 2-5 darbo dienas po pagaminimo. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
1.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
1.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
1.5. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „D.U.K“ skyriuje.
1.6. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, Gimiau.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
1.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


2. Prekių kokybės garantija

2.1. Kiekvienos Gimiau.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kuriant portretą, portreto kūrimo įrankyje.
2.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
2.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.


3. Prekių grąžinimas ir keitimas

3.1. Kadangi Gimiau.lt produktai yra gaminami individualiai pagal kiekvieno kliento pateiktus duomenis – gimimo metrikus, prekių gražinimas negalimas. Visi pardavimai yra galutiniai.
3.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai pateiktus duomenis, tokius kaip vardas, adresas ar vaiko metrikai. Neteisingai pateikus duomenis, prekė nėra keičiama į kitą.
3.3. Pirkėjui gavus brokuotą, pažeistą ar apgadintą prekę, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pardavėjas įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti Pirkėją dėl prekių grąžinimo eigos.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja per 14 dienų įvertinti galimai brokuotą, pažeistą ar apgadintą prekę. Jei prekė bus įvertinta kaip brokuota, pažeista ar apgadinta, Pardavėjas prekę pakeis nauja.
3.5. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.3. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar brokuota, pažeista, sugadinta prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas negali gražinti analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
3.7. Atlikus užsakymą, klientas turi galimybę ateinančias 6 (šešias) valandas keisti, redaguoti ar papildyti užsakytą iliustraciją. Iliustracijos keitimo, redagavimo, papildymo nuoroda yra atsiunčiama užsakymo patvirtinimo laiške kliento nurodytu el. pašto adresu. Praėjus 6 (šešioms) valandoms nuo užsakymo patvirtinimo laiško gavimo, iliustracijos keisti, redaguoti, papildyti neįmonama, užsakomas laikomas patvirtintu ir perduodamas gamybai.